Rockviu
Kiss
Palau d’Esports
Barcelona (30/06/1997)
Per a algú que ha tingut el grup de Detroit com uns herois d’infantesa, la possibilitat de fer-los fotos es converteix en tota una experiència. Més conscients que ningú del poder de la imatge, saben que una foto pot valer més que un grapat de cançons mediocres. Per tant, els tres temes que ens autoritzen a fer se’ls passen mirant tots els objectius, traient la llengua i fent tota mena de postures de cara a la galeria.