Rockviu
Paul McCartney
Palau Sant Jordi
Barcelona (27/10/1993)
Beatles o Stones? L'etern dubte. Jo, en la meva adolescència, em vaig decantar més cap els Rolling Stones. La imatge bruta de Keith Richards em seduïa molt més que no els encorbatats de Liverpool, i vaig començar a acumular tot el material que podia trobar de Jagger i Richards. Però els anys posen les coses al seu lloc, i poc a poc he anat assimilant el cançoner beatle. Això si, entre la nova dicotomia entre Lennon o McCartney, les meves passes es dirigeixien cap al marit de Yoko Ono.