Qui Som

Director editorial: Lluís Gendrau
Cap de redacció Enderrock: Jordi Martí Fabra
Coordinació EDR i enderrock.cat: Èlia Gea
Coordinació Anuari de la Música: Helena M. Alegret
Redacció: Ferran Amado, Èlia Gea, Jordi Martí, Xavier Mercadé, Helena Morén Alegret i Joaquim Vilarnau
Disseny i maquetació: Manuel Cuyàs
Caps de fotografia: Xavier Mercadé i Juan Miguel Morales
Assessorament lingüístic: Coloma Moreno i Berta Herreros
Subscripcions: Rosa E. Massaguer
Estudiants en pràctiques: Ainhoa Sansó i Anna Tisora

Gerència i projectes: Jordi Novell
Publicitat i producció: Rosa E. Massaguer
Direcció financera i administració: Anna Gris